PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON CẨM VĂN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
14-5TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-5TC 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 Tổng1100000011000000